สถิตินักศึกษา

สถิตินักศึกษาใหม่
สรุปจำนวนผู้มารายงานตัวนักศึกษาใหม่
สถิติผู้สมัครที่มารายงานตัว ปีการศึกษา 1/2557 Download
สถิติผู้สมัครที่มารายงานตัว ปีการศึกษา 1/2558 Download
สถิติผู้สมัครที่มารายงานตัว ปีการศึกษา 1/2559 Download
สถิติผู้สมัครที่มารายงานตัว ปีการศึกษา 1/2560  -
เปรียบเทียบจำนวนนักศึกษาใหม่แรกเข้า ปี56-59
คณะครุศาสตร์ 4 ปี Download
คณะครุศาสตร์ 5 ปี Download
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Download
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Download
คณะวิทยาการจัดการ Download
วิทยาลัยการดนตรี Download

 

สถิตินักศึกษาปัจจุบัน
สรุปจำนวนนักศึกษาตามสถานะ ประจำปีการศึกษา 1/2558
คณะครุศาสตร์ 4 ปี Download
คณะครุศาสตร์ 5 ปี Download
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Download
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Download
คณะวิทยาการจัดการ Download
วิทยาลัยการดนตรี Download
สรุปจำนวนนักศึกษาตามสถานะ ประจำปีการศึกษา 2/2558
สรุปรวมทุกคณะ Download
คณะครุศาสตร์ 4 ปี Download
คณะครุศาสตร์ 5 ปี Download
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Download
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Download
คณะวิทยาการจัดการ Download
วิทยาลัยการดนตรี Download
สรุปจำนวนนักศึกษาตามสถานะ ประจำปีการศึกษา 2/2559
สรุปรวมทุกคณะ Download
คณะครุศาสตร์ 4 ปี Download
คณะครุศาสตร์ 5 ปี Download
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Download
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Download
คณะวิทยาการจัดการ Download
วิทยาลัยการดนตรี Download
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทราวดี (สระยายโสม) Download

 

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา
สรุปจำนวนบัณฑิที่รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 Download
สรุปจำนวนบัณฑิที่รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 Download

 

สถิติงานบริการส่วนหน้า
สรุปจำนวนการออกใบอนุญาต ตรวจสอบ การรับรองมาตรฐาน Download
   

 

สถิติการรับสมัครนักศึกษาใหม่
สรุปจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ประจำปี 2561 รอบวันที่ 2 - 30 ตุลาคม 2560 Download