·BSRU·

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Get Adobe Flash player

กำหนดจองชุดครุย

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559

สถานที่: อาคาร 11 ชั้น 3

โทร: 02-473-7000  ต่อ 1800

สีชุดครุยจำแนกตามวุฒิการศึกษา

Facebook


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ปฏิทินกิจกรรมสำหรับบัณฑิต ประจำปี 2559

รายละเอียด

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาบัตรในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

รายละเอียด