สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Office of Academic Affairs and Registration

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง (สอบคัดเลือก) รอบ 2 

 

รับสมัครนิสิต นักศึกษาใหม่